fbpx
Business

Doanh nghiệp bất động sản năm 2023 không thể bất động chờ giải cứu – bắt buộc tái cấu trúc

Bắt đầu từ 2022, nhiều doanh nghiệp bất động sản đói vốn cần tái cơ cấu nguồn vốn sẽ tiếp nhận phương án tái cấu trúc nguồn vốn để đảm bảo hoạt động suôn sẻ và lấy lại niềm tin thị trường

Tái cấu trúc là quá trình thay đổi cấu trúc tài chính, hoạt động kinh doanh hoặc quản lý của một doanh nghiệp để cải thiện hiệu quả kinh doanh và tăng giá trị cho cổ đông.

Trong ngành bất động sản, tái cấu trúc có thể bao gồm việc chuyển đổi hoạt động kinh doanh từ một loại tài sản sang một loại tài sản khác, hoặc từ một khu vực sang một khu vực khác.

Trong thời điểm hiện tại, việc tái cấu trúc trở thành “bài toán sinh tồn” cho nhiều doanh nghiệp bất động sản, bởi vì môi trường kinh doanh đang thay đổi nhanh và khó khăn. Các doanh nghiệp phải đối mặt với những thách thức mới như tăng trưởng kinh tế chậm, tăng giá nguyên liệu, tăng chi phí và tăng thuế. Trong tình huống này, tái cấu trúc có thể giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh và tăng giá trị cho cổ đông.

 

Back to top button