fbpx
10 Tiêu điểm

It help Git setup alias để gõ nhanh hơn

Hi các bạn,
Một tip nhỏ tuần này về Git: From zero to hero 🙂 Đây là những tip, tools mà mình hay dùng khi làm việc với Git. Hi vọng là sẽ giúp các bạn làm việc tốt hơn.
## Alias
Setup alias để gõ nhanh hơn git command. Các bạn có thể dùng ohmyshell hoặc là tự cài đặt như 2 link bên dưới
## Git commit message
Có 2 trường phái phổ biến khi viết git commit message, git conventional thì được nhiều open source follow hơn vì dễ dàng sinh ra changlog.
Gitmoji
Git conventional
Nếu muốn thay đổi 1 git commit message cuối cùng, các bạn có thể dùng command bên dưới
“`sh
git commit –amend
“`
## Git merge vs Get rebase
Một so sánh rât chi tiết từ Alatssian team, rất hữu ích và nên đọc. Mình thì ưu tiên git rebase hơn vì nó tạo ra git history clean hơn.
## Git rebase interactive
Đây là 1 command dành cho bạn có thẻ rewrite lại git history, drop hay edit lại git commit message.
“`sh
git rebase -i HEAD~N
“`
Có thể tham khảo thêm ở trang của mình https://productsway.com/blog/git-rebase-interactive
## Git stash
Đây là command hữu ích khi bạn đang làm (WIP) và chưa hoàn thiện nhưng muốn check out branch khác hay nhảy sang task khác.
“`sh
git stash
“`
## Undo
CLI tool dành cho undo git
## UI tools
Đây là 3 công cụ UI mình hay dùng, ưu thích nhất là SourceTree.
## Diff tool
A syntax-highlighting pager for git, diff, and grep output
Thân,
Back to top button