Các tin xuất khẩu lao động khác:

    1. Tuyển xuất khẩu lao động đi làm việc ở Đảo Sip số lượng lớn
    1. Tuyển xuất khẩu lao động Đi làm ở Nhật Bản
  1. Tuyển xuất khẩu lao động đi làm ở Đài Loan, tuyển liên tục, hỗ trợ vay vốn

01): Tuyển NỮ Phục vụ kiêm công nhân Xkld Singapore
Chế độ:
– Lương 900 SGD
– Chỗ ăn và chỗ ở được cung cấp bởi nhà tuyển dụng.
– Thời gian làm việc: 12 tiếng/ngày,1 ngày nghỉ/tuần (Tháng được nghỉ 4 ngày)
– Tăng ca được cộng thêm 5 SGD/1h
Yêu cầu:
– Giao tiếp tiếng Trung hoặc tiếng Anh
– Trung thực, siêng năng chịu được áp lực công việc.
– Tuổi 18-27 tuổi
Chế độ sau khi kết thúc khóa thực tập:
– Được cung cấp 1 vé chiều về MIỄN PHÍ
– Có chứng chỉ thực tập do chính phủ Singapore cấp.
– Có cơ hội ở lại làm việc dài hạn nếu bạn làm tốt.
Hồ sơ:
– Bằng cấp 3
– Passport
– CV
– 1 Video clip quay về công việc yêu cầu như trên.

02) Tuyển NAM làm trong kho hàng Xkld Singapore
Chế độ:
– Lương 850 SGD
– Chỗ ở được cung cấp bởi nhà tuyển dụng
– Ăn ứng viên tự túc.
– Thời gian làm việc: 12 tiếng/ngày,1 ngày nghỉ/tuần (Tháng được nghỉ 4 ngày)
– Tăng ca được cộng thêm 5 SGD/1h
Yêu cầu:
– Không cần biết tiếng
– Trung thực, siêng năng chịu được áp lực công việc.
– Tuổi 18-27 tuổi
Chế độ sau khi kết thúc khóa thực tập:
– Được cung cấp 1 vé chiều về MIỄN PHÍ
– Có chứng chỉ thực tập do chính phủ Singapore cấp.
– Có cơ hội ở lại làm việc dài hạn nếu bạn làm tốt.
Hồ sơ:
– Bằng cấp 3
– Passport
– CV

03) Tuyển NAM Phụ kho trong siêu thị Xkld Singapore
Chế độ:
– Lương 850 SDG
– Chỗ ở được cung cấp bởi nhà tuyển dụng, ăn được cung cấp trong giờ làm.
– Thời gian làm việc: 12 tiếng/ngày,1 ngày nghỉ/tuần (Tháng được nghỉ 4 ngày)
– Tăng ca được cộng thêm 5 SGD/1h
Yêu cầu:
– Giao tiếp tiếng Trung hoặc tiếng Anh
– Trung thực, siêng năng chịu chị khó
– Sức khỏe tốt
– Tuổi 18-27 tuổi
Chế độ sau khi kết thúc khóa thực tập:
– Được cung cấp 1 vé chiều về MIỄN PHÍ
– Có chứng chỉ thực tập do chính phủ Singapore cấp.
– Có cơ hội ở lại làm việc dài hạn nếu bạn làm tốt.
Hồ sơ:
– Bằng cấp 3
– Passport
– CV