fbpx
Kinh doanh

Cách đọc chỉ báo kĩ thuật trong giao dịch BINOMO

Các chỉ Báo kỹ thuật

Chỉ báo kỹ thuật là công cụ dùng để phân tích quá trình vận động của giá tài sản, xây dựng những hệ thống kinh doanh dùng chỉ báo và để thu tín hiệu giao dịch để kinh doanh những vấn đề tài chính phát sinh.
Moving Average, МА (“Trung bình động”) là giá trị trung bình của giá tài sản cơ sở trong một khoảng thời gian nhất định.
Khi áp dụng chỉ báo “Trung bình động” trên biểu đồ giá, thương nhân có thể xác định chiều hướng vận động chung của giá tài sản, việc đó giúp ra quyết định đúng trong khi dự kiến chiều hướng kinh doanh tương lai.

Cách đọc chỉ báo kĩ thuật trong giao dịch BINOMO 2

Chỉ báo “Trung bình động” được cài đặt như sau:

Cách đọc chỉ báo kĩ thuật trong giao dịch BINOMO 3

Khoảng thời gian của chỉ báo càng dài, thì ta dùng càng nhiều nến để tính giá trung bình và do đó số liệu thu được về xu hướng vận động càng có quy mô lớn.

Chỉ báo Alligator (“Cá sấu”) là một chỉ báo kỹ thuật đã được thiết kế bởi nhà giao dịch nổi tiếng trên thế giới Bill Williams. “Alligator” là ba đường trung bình động biểu thị một cách rõ hơn những diễn biến phát triển của giá.

Khi áp dụng “Alligator” đối với biểu đồ giá, thương nhân có thể phân tích không những chiều hướng đi chung của giá tài sản, mà còn những thay đổi trong xu hướng ngắn hạn của nó, việc đó được biểu thị bằng những giao cắt lẫn nhau của những đường trung bình động của chỉ báo:

Cách đọc chỉ báo kĩ thuật trong giao dịch BINOMO 4

Khi cài đặt chỉ báo “Alligator”, cũng như khi thiết lập “trung bình động”, thương nhân có thể xác định số nến sẽ được dùng để tính toán giá trung bình (cho mỗi đường trong số ba đường chỉ báo), và sự thay đổi của thời gian cho mỗi trung bình. Mỗi đường của chỉ báo “Alligator” có tên riêng (liên quan đến tên kỳ lạ của nó): “Hàm”, “Môi” và “Răng”.

Cách đọc chỉ báo kĩ thuật trong giao dịch BINOMO 5

Bollinger Bands (“Dải Bollinger”) là một chỉ báo kỹ thuật dưới dạng một loại trung bình động không những tính toán giá trị trung bình của giá trong một khoảng thời gian nhất định mà còn tính toán độ sai lệch tối đa so với tiêu chuẩn (so với giá tri trung bình):

Cách đọc chỉ báo kĩ thuật trong giao dịch BINOMO 6

Khi cài đặt chỉ báo “Dải Bollinger”, thương nhân có thể thiết lập khoảng thời gian cho trung bình động (số khoảng thời gian dùng để tính toán giá trung bình), và thông số tính toán độ sai lệch của giá so với giá trung bình:

Cách đọc chỉ báo kĩ thuật trong giao dịch BINOMO 7

Chỉ báo nói trên giúp xác định cường độ vận động của giá (“Dải Bollinger” càng hẹp, thì thị trường càng ít di động), cũng như sự thay đổi xu hướng của chiều hướng vận động giá (việc giá đã vượt đường trung bình của chỉ báo có nghĩa là một xu hướng tăng đã xuất hiện) và ngược lại.

Cách đọc chỉ báo kĩ thuật trong giao dịch BINOMO 8

Trên một thị trường bình tĩnh “Dải Bollinger” biểu thị tuyệt vời những ranh giới phạm vi vận động của giá, việc đó cho phép áp dụng Dải Bollinger để kinh doanh trong kênh đêm.
Back to top button