fbpx
Tài liệu Sách hay

Tạo ứng dụng Android Chat App với FireBase

Đối với những nhà phát triển ứng dụng, khi một ứng dụng có rất nhiều lượt tải (lên tới hàng triệu người dùng) thì lúc này là lúc phải đối mặt với các bài toán về performan của hệ thống. Nếu ứng dụng đó có tương tác client – server thì một trong những vấn đề lớn nhất là xử lý khả năng chịu tải của hệ thống.
Thường thì các devs của chúng ta không thể nào ba đầu sáu tay làm được tất cả các việc từ code client cho tới code server. Chính vì vấn đề như thế, Google đã cho ra mắt công nghệ Firebase để xử lý tất cả các vấn đề về cơ sở dữ liệu, khả năng scale của hệ thống, khả năng chịu tải, realtime,…
Đây là một platform mạnh mẽ, đa nền tảng chuyên dành cho mobile và web apllication.
Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cách tạo ra ứng dụng Chat App chạy trên android sử dụng công nghệ Firebase.
Bài giảng này đã được tôi giảng dạy tại VTC Academy Hà Nội.
Link slide các bạn có thể xem tại đây
http://www.slideshare.net/thanhnb1101/how-to-build-android-chat-app-with-firebase-for-2-hours

Source code dự án demo các bạn có thể download tại đây
http://www.mediafire.com/download/eki19lk9p8asyjc/VTCChatApp.zip

Trong quá trình thực hành các bạn gặp vấn đề gì thì cứ gửi câu hỏi cho tôi. Tôi sẽ cố gắng trả lời các câu hỏi của bạn trong khả năng cho phép.

———Slide content —-

Làm cách nào để tạo Ứng dụng trò chuyện Android với Firebase trong 2 giờ? 1. CHATAPP Android với FIREBASE FB.COM/THANHNB1101 THANHNOTES.COM THANHNB1101@GMAIL.COM 0975.705.669 2. Nguyễn Bá Thanh u Mobile App / Game Expert u CoFounder & CEO WePlay u Products u TOP 50 BlueBirdAward 2015 u “Bat Chu” – 10M Downloads 2015 u “Lich Van Nien” – 5M Downloads 2015 – Leading thị trường lịch di động Việt Nam bây giờ thanhnotes.com NGUYỄN BÁ THANH fb.com/thanhnb1101 thanhnotes.com thanhnb1101@gmail.com 0975.705.669 3. Cấu trúc bài giảng 1. Giới thiệu Firebase 2. Demo ChatApp 3. [Ghi chú chính] Kỹ thuật Firebase cho ChatApp 4. [Hướng dẫn] Từng bước xây dựng ChatApp với Firebase thanhnotes.com 4. 1. 3 giá trị quan trọng bạn sẽ nhận được? 3 giá trị quan trọng bạn sẽ nhận được? 1. Kiến thức cơ bản về Firebase 2. Bí quyết tạo ứng dụng trên Android Studio 3. Bí quyết tạo Android ChatApp với Firebase cho triệu người dùng thanhnotes.com 5. 2. Giới thiệu Firebase u Nền tảng mạnh mẽ cho ứng dụng di động hoặc web của bạn u Xây dựng ứng dụng web / di động gốc đa nền tảng với Android, iOS và JavaScript SDK thanhnotes.com 6. 2. Giới thiệu Firebase thanhnotes.com 7. 3. Demo ChatApp u Demo ChatApp thanhnotes.com 8. 4. [Lưu ý chính] Kỹ thuật Firebase 1. Tạo tài khoản 2. Cài đặt Firebase 3. Thêm quyền Android 4. Thiết lập Firebase trên Android 5. Đọc / ghi vào cơ sở dữ liệu Firebase 6. Xác thực người dùng 7. Bảo mật dữ liệu thanhnotes.com 9. 4. [Ghi chú chính] Kỹ thuật Firebase 1. Tạo tài khoản 2. Cài đặt Firebase 3. Thêm quyền Android 4. Thiết lập Firebase trên Android 5. Đọc / ghi vào cơ sở dữ liệu Firebase 6. Xác thực người dùng 7. Bảo mật dữ liệu thanhnotes.com Link đăng ký: https://www.firebase.com/signup/ 10. 4. [Lưu ý chính] Kỹ thuật Firebase 1. Tạo tài khoản 2. Cài đặt Firebase 3. Thêm quyền Android 4. Thiết lập Firebase trên Android 5. Đọc / ghi vào cơ sở dữ liệu Firebase 6. Xác thực người dùng 7. Bảo mật dữ liệu thanhnotes.com Tải xuống SDK Firebase: chỉnh sửa build.gradle & xây dựng lại 11. 4. [Ghi chú chính] Kỹ thuật Firebase 1. Tạo tài khoản 2. Cài đặt Firebase 3. Thêm quyền Android 4. Thiết lập Firebase trên Android 5. Đọc / ghi vào cơ sở dữ liệu Firebase 6. Xác thực người dùng 7. Bảo mật dữ liệu thanhnotes.com Thêm quyền INTERNET đối với AndroidManifest.xml 12. 4. [Lưu ý chính] Kỹ thuật Firebase 1. Tạo tài khoản 2. Cài đặt Firebase 3. Thêm quyền Android 4. Thiết lập Firebase trên Android 5. Đọc / ghi vào cơ sở dữ liệu Firebase 6. Xác thực người dùng 7. Bảo mật dữ liệu thanhnotes.com Thêm vào hoạt động của bạn (trong trường hợp này là MainActivity.java) 13. 4. [Lưu ý chính] Kỹ thuật Firebase 1. Tạo tài khoản 2. Cài đặt Firebase 3. Thêm quyền Android 4. Thiết lập Firebase trên Android 5. Đọc / ghi vào cơ sở dữ liệu Firebase 6. Xác thực người dùng 7. Bảo mật dữ liệu thanhnotes.com 5.1 . Tạo tham chiếu đến cơ sở dữ liệu Firebase 5.2. Ghi dữ liệu 5.3. Đọc dữ liệu

14. 4. [Lưu ý chính] Kỹ thuật Firebase 1. Tạo tài khoản 2. Cài đặt Firebase 3. Thêm quyền Android 4. Thiết lập Firebase trên Android 5. Đọc / ghi vào cơ sở dữ liệu Firebase 6. Xác thực người dùng 7. Bảo mật dữ liệu thanhnotes.com 1 . Chọn tab Đăng nhập & Xác thực. 2. Chọn tab Email & Mật khẩu và bật xác thực. 15. 4. [Lưu ý chính] Kỹ thuật Firebase 1. Tạo tài khoản 2. Cài đặt Firebase 3. Thêm quyền Android 4. Thiết lập Firebase trên Android 5. Đọc / ghi vào cơ sở dữ liệu Firebase 6. Xác thực người dùng 7. Bảo mật dữ liệu thanhnotes.com 16. 5. [Hướng dẫn] Build ChatApp Firebase Chuẩn bị: Tải và giải nén file vào máy tính: http://bit.ly/chatappvtc thanhnotes.com 17. 5. [Hướng dẫn] Xây dựng ChatApp Firebase Bước 1. Tạo ChatApp bằng Anroid Studio Bước 2. Cài đặt Firebase Bước 3. Thêm quyền Android Bước 4. Tạo giao diện người dùng và triển khai Bước 5. Chuẩn bị các lớp để lấy dữ liệu Bước 6. Thiết lập Firebase Bước 7. Kết nối cơ sở dữ liệu Bước 8. Đăng nhập với Firebase Bước 9. Nhận tin nhắn đến listview Bước 10. Gửi tin nhắn thanhnotes.com 18. 5. [Hướng dẫn] Xây dựng ChatApp Firebase Bước 1. Tạo ChatApp bằng Anroid Studio Bước 2. Cài đặt Firebase Bước 3. Thêm quyền Android Bước 4. Tạo giao diện người dùng và triển khai Bước 5. Chuẩn bị các lớp để lấy dữ liệu Bước 6. Thiết lập Firebase Bước 7. Kết nối cơ sở dữ liệu Bước 8. Đăng nhập với Firebase Bước 9. Nhận tin nhắn đến listview Bước 10. Gửi tin nhắn 1. Khởi chạy Android Studio 2. Tệp -> Mới -> Dự án mới 3. Điền thông tin về dự án và hoàn thành 4. Cố gắng chạy trên giả lập hoặc thiết bị thực thanhnotes.com 19. 5. [Hướng dẫn] Xây dựng ChatApp Firebase Bước 1. Tạo ChatApp bằng Anroid Studio Bước 2. Cài đặt Firebase Bước 3. Thêm quyền Android Bước 4. Tạo giao diện người dùng và triển khai Bước 5. Chuẩn bị các lớp để lấy dữ liệu Bước 6. Thiết lập Firebase Bước 7. Kết nối cơ sở dữ liệu Bước 8. Đăng nhập với Firebase Bước 9. Nhận tin nhắn đến listview Bước 10. Gửi tin nhắn Thêm mã này vào build.gradle (ứng dụng) và xây dựng lại dự án để tải xuống các phụ thuộc SDK Firebase {compile ‘com.firebase: firebase-client -android: 2.5.1+ ‘} // Bạn có thể sao chép mã này trong tệp step2.txt thanhnotes.com 20. 5. [Hướng dẫn] Xây dựng ChatApp Firebase Bước 1. Tạo ChatApp bằng Anroid Studio Bước 2. Cài đặt Firebase Bước 3. Thêm quyền Android Bước 4. Tạo giao diện người dùng và triển khai Bước 5. Chuẩn bị các lớp để lấy dữ liệu Bước 6. Thiết lập Firebase Bước 7. Kết nối cơ sở dữ liệu Bước 8. Đăng nhập với Firebase Bước 9. Nhận tin nhắn đến listview Bước 10. Gửi tin nhắn Thêm mã này vào tệp AndroidManifests.xml (mã trong tệp step3.txt) thanhnotes.com

21. 5. [Hướng dẫn] Xây dựng ChatApp Firebase Bước 1. Tạo ChatApp bằng Anroid Studio Bước 2. Cài đặt Firebase Bước 3. Thêm quyền Android Bước 4. Tạo giao diện người dùng và triển khai Bước 5. Chuẩn bị các lớp để lấy dữ liệu Bước 6. Thiết lập Firebase Bước 7. Kết nối cơ sở dữ liệu Bước 8. Đăng nhập với Firebase Bước 9. Nhận tin nhắn đến listview Bước 10. Gửi tin nhắn Sao chép 3 tệp xml trong thư mục “ShareResource / layout” vào thư mục bố cục của dự án và điền mã vào MainActivity.java như bước 4. txt thanhnotes.com 22. 5. [Hướng dẫn] Xây dựng ChatApp Firebase Bước 1. Tạo ChatApp bằng Anroid Studio Bước 2. Cài đặt Firebase Bước 3. Thêm quyền Android Bước 4. Tạo giao diện người dùng và triển khai Bước 5. Chuẩn bị các lớp để lấy dữ liệu Bước 6. Thiết lập Firebase Bước 7. Kết nối cơ sở dữ liệu Bước 8. Đăng nhập với Firebase Bước 9. Nhận tin nhắn đến listview Bước 10. Gửi tin nhắn Sao chép 2 lớp: FirebaseListAdapter.java và Message.java vào dự án của bạn (app / java / vtc.edu.vn.vtcchatapp /) thanhnotes.com 23. 5. [Hướng dẫn] Xây dựng ChatApp Firebase Bước 1. Tạo ChatApp bằng Anroid Studio Bước 2. Cài đặt Firebase Bước 3. Thêm quyền Android Bước 4. Tạo giao diện người dùng và triển khai Bước 5. Chuẩn bị các lớp để lấy dữ liệu Bước 6. Thiết lập Firebase Bước 7. Kết nối cơ sở dữ liệu Bước 8. Đăng nhập với Firebase Bước 9. Nhận tin nhắn đến listview Bước 10. Gửi tin nhắn Sao chép mã này vào MainActivity.java Firebase.setAndroidContext (this) của bạn; thanhnotes.com (tham khảo mã trong step6.txt) 24. 5. [Hướng dẫn] Xây dựng ChatApp Firebase Bước 1. Tạo ChatApp bằng Anroid Studio Bước 2. Cài đặt Firebase Bước 3. Thêm quyền Android Bước 4. Tạo giao diện người dùng và triển khai Bước 5. Chuẩn bị các lớp để lấy dữ liệu Bước 6. Thiết lập Firebase Bước 7. Kết nối cơ sở dữ liệu Bước 8. Đăng nhập với Firebase Bước 9. Nhận tin nhắn đến listview Bước 10. Gửi tin nhắn Bước 7.1. Xác định các biến trong MainActivity.java Bước 7.2. Thêm mã bên dưới vào MainActivity.java thanhnotes.com 25. 5. [Hướng dẫn] Xây dựng ChatApp Firebase Bước 1. Tạo ChatApp bằng Anroid Studio Bước 2. Cài đặt Firebase Bước 3. Thêm quyền Android Bước 4. Tạo giao diện người dùng và triển khai Bước 5. Chuẩn bị các lớp để lấy dữ liệu Bước 6. Thiết lập Bước Firebase 7. Kết nối cơ sở dữ liệu Bước 8. Đăng nhập với Firebase Bước 9. Nhận tin nhắn đến listview Bước 10. Gửi tin nhắn Sao chép mã trong tệp step8.txt vào mLoginButton.setOnClickListener thanhnotes.com

26. 5. [Hướng dẫn] Xây dựng ChatApp Firebase Bước 1. Tạo ChatApp bằng Anroid Studio Bước 2. Cài đặt Firebase Bước 3. Thêm quyền Android Bước 4. Tạo giao diện người dùng và triển khai Bước 5. Chuẩn bị các lớp để lấy dữ liệu Bước 6. Thiết lập Firebase Bước 7. Kết nối cơ sở dữ liệu Bước 8. Đăng nhập với Firebase Bước 9. Nhận tin nhắn đến listview Bước 10. Gửi tin nhắn Bước 9.1. Xác định biến FirebaseListAdapter Bước 9.2. Nhận thông báo đến bộ điều hợp và hiển thị tới listview Sao chép mã trong step9.txt thanhnotes.com 27. 5. [Hướng dẫn] Xây dựng ChatApp Firebase Bước 1. Tạo ChatApp bằng Anroid Studio Bước 2. Cài đặt Firebase Bước 3. Thêm quyền Android Bước 4. Tạo giao diện người dùng và triển khai Bước 5. Chuẩn bị các lớp để lấy dữ liệu Bước 6. Thiết lập Firebase Bước 7. Kết nối cơ sở dữ liệu Bước 8. Đăng nhập với Firebase Bước 9. Nhận tin nhắn đến listview Bước 10. Gửi tin nhắn Thêm mã trong step10.txt tới mSend.setOnClickListener thanhnotes.com 28. 5. [Hướng dẫn] Xây dựng ChatApp Firebase Bước 1. Tạo ChatApp bằng Anroid Studio Bước 2. Cài đặt Firebase Bước 3. Thêm quyền Android Bước 4. Tạo giao diện người dùng và triển khai Bước 5. Chuẩn bị các lớp để lấy dữ liệu Bước 6. Thiết lập Firebase Bước 7. Kết nối cơ sở dữ liệu Bước 8. Đăng nhập với Firebase Bước 9. Nhận tin nhắn đến listview Bước 10. Gửi tin nhắn Cuối cùng: Chạy thanhnotes.com 29. Cảm ơn đã lắng nghe! fb.com/thanhnb1101 thanhnotes.com thanhnb1101@gmail.com 0975.705.669

Back to top button